Equilibrae
L'essència de la setmana
MATERIALITZACIÓ DE L’ABUNDÀNCIA
Del 16 al 22 de gener del 2017
Essència de Kamur FORÇA D’EXECUCIÓ
El missatge que ens dóna la Mare Terra aquesta setmana és que perseverem en allò que volem aconseguir. Perseverar ens ha de portar a materialitzar l’abundància. Ens hi ajudarà aquesta essència per a les noves generacions. Va dirigida a totes les persones que han portat una línia de treball intern, però que no poden desenganxar-se de les creences i llaços que els impedeixen ser abundants, tant internament com externa, i frenen l’abundància, en part o totalment, aquí i ara. L’essència alliberarà qualsevol lligam, enganxament i creença que estigui impedint materialitzar allò que la persona ja té concedit.